Biothys

 

 

Gelactiv ® maty polimerowe zawierające czynne substancje neutralizujące lotne związki chemiczne

Gelactiv SHK do usuwania zapachów siarkowych (przede wszystkim siarkowodoru)

Gelactiv NHK do usuwania zapachów związków azotu ( w szczególności amoniaku )

Gelactiv AFG do usuwania zapachów siarkowych, azotowych, merkaptanów

Gelactiv CS do ochrony urządzeń elektrycznych przed korozją na skutek oddziaływania H2S

Gel-O-Dor neutralizacja zapachowa + przyjemny zapach dla komfortu węchowego


TECHNOLOGIE DYFUZJI

naturalny swobodny przepływ powietrza

 

wymuszony przepływ powietrza

 

 
 

Lagun’Air ®
neutralizacja zapachów ze zbiorników np. typu laguna

Producenci filtrów z naszej oferty