Klasy filtracji

<< powrót

KLASYFIKACJA PRZECIWPYŁOWYCH FILTRÓW POWIETRZA do wentylacji ogólnej

DIN 24183

PN-EN
779+AC

średnia skuteczność określona testem pyłu syntetycznego
Am(%)

średnia skuteczność określona testem pyłu atmosferycznego
Em(%)

Rodzaje filtrów

EU 1
EU 2
EU 3
EU 4

G1
G2
G3
G4

Am < 65
65 ≤ Am < 80
80 ≤ Am < 90
90 ≤ Am……

wstępne
G

EU 5
EU 6
EU 7
EU 8
EU 9

F5
F6
F7
F8
F9

40 ≤ Em < 60
60 ≤ Em < 80
80 ≤ Em < 90
90 ≤ Em < 95
95 ≤ Em

dokładne
F

KLASYFIKACJA FILTRÓW typu HEPA, ULPA do aerozoli koloidalnych

DIN 24183

PN-EN
1822-1

skuteczność %

penetracja %

EU 10
EU 11
EU 12
EU 13
EU 14

H10
H11
H12
H13
H14

U15
U16
U17

85
95
99,5
95,95
99,995

99,999 5
99,999 95
99,999 995
15
5
0,5
0,05
0,005

0,000 5
0,000 05
0,000 005

Producenci filtrów z naszej oferty