Dobór filtra

FORMULARZ ZAPYTANIA FILTR
FORMULARZ ZAPYTANIA FILTR

NAZWA FIRMY

adres

wydział

WYPEŁNIŁ -
osoba kontaktowa

nr telefonu

e-mail

ZAPYTANIE DOTYCZY nowy układ rozbudowa układu modernizacja układu
PRZEZNACZENIE (opis układu technologicznego)

MEDIUM FILTROWANE

właściwości chemiczne / pH

LEPKOŚĆ mm²/s
w temperaturze °C
GĘSTOŚĆ kg/m³
w temperaturze°C
TEMPERATURA pracy filtra
- °C
 
ZANIECZYSZCZENIA (pochodzenie, rodzaj, cechy cząstek stałych)

ROZKŁAD WIELKOŚCI CZĄSTEK STAŁYCH

ZAWARTOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH (gram/ litr)

% wielkość do μm

% wielkość od μm do μm

% wielkość od μm do μm

% wielkość od μm do μm


ZAŁOŻENIA PARAMETRY TECHNICZNE FILTRA

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA jako filtr ssawny jako filtr ciśnieniowy
CIŚNIENIE w instalacji min bar PRZEPŁYW min m³ /h
max bar max m³ /h
ŚREDNICA RUROCIĄGU (DN przyłączy filtra) ()
DOKŁADNOŚĆ FILTRACJI μm
WYMAGANIA (dopuszczalny spadek ciśnienia / wydatku na filtrze, usytuowanie WLOT-WYLOT, materiały konstrukcyjne, wyposażenie ... inne)
ZAŁĄCZNIKI rysunek zdjęcia schemat układu próbki  

Producenci filtrów z naszej oferty