Biothys

Gelactiv ® maty polimerowe zawierające czynne substancje neutralizujące lotne związki chemiczne

  • Gelactiv SHK do usuwania zapachów siarkowych (przede wszystkim siarkowodoru)
  • Gelactiv NHK do usuwania zapachów związków azotu (w szczególności amoniaku)
  • Gelactiv AFG do usuwania zapachów siarkowych, azotowych, merkaptanów
  • Gelactiv CS do ochrony urządzeń elektrycznych przed korozją na skutek oddziaływania H2S
  • Gel-O-Dor neutralizacja zapachowa + przyjemny zapach dla komfortu węchowego

Pliki do pobrania