Kontakt

Formularz kontaktowy

Prosimy podanie poniżej Państwa danych teleadresowych. Skontaktujemy się niezwłocznie.

Proszę wypełnić wymagane pola
...

Dane kontaktowe

MOTON Sp. z o.o.
ul. Drzeworytników 99

01-385 Warszawa
tel 22 4970944
fax 22 3578727

e-mail: moton@filtry.org.pl

KRS/Register Number: 0000348508, Sąd Rejestrowy/Register Court: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP/VAT Register Number: PL5222940841, Kapitał zakładowy/Share Capital PLN: 25000