Filtry dla... wielkich i MOCnych
Filtry dla... silnych i sprawnych
Filtry dla... pełnych energii i ekologicznych
Filtry dla... potężnych i wymagających

O firmie

Firma MOTON Sp z o.o. od ponad 20 lat realizuje swoją misję dostarczania Klientom najlepszych rozwiązań.

Cechuje nas znajomość specyfiki technologii, organizacji pracy i wymagań wiodących branż przemysłu. Chwalimy się szerokim zakresem działania - od przemysłu spożywczego do przemysłu wydobywczego i energetyki (w tym: farm wiatrowych). W naszych aplikacjach stosujemy najnowsze technologie i rozwiązania inżynierskie. Kompleksowo obsługujemy firmy w zakresie dostaw filtrów i wkładów filtracyjnych, a o zaufaniu ze strony Klientów sprzyja współpraca i referencje przodujących producentów filtrów.

MOTON Sp. z o.o., ul. Drzeworytników 99, 01-385 Warszawa, tel 22 4230666, fax 22 3578727

KRS/Register Number: 0000348508, Sąd Rejestrowy/Register Court: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP/VAT Register Number: PL5222940841, Kapitał zakładowy/Share Capital PLN: 25000

Korzystamy z najlepszych rozwiązań