O firmie

Od ponad 20 lat kompleksowo obsługujemy firmy w zakresie dostaw filtrów i wkładów filtracyjnych.

Naszymi atutami są: znajomość specyfiki technologii, organizacji pracy i wymagań wiodących branż przemysłu.

Chwalimy się szerokim zakresem działania - od przemysłu spożywczego do przemysłu wydobywczego i energetyki (w tym: farm wiatrowych).

Nasze aplikacje opieramy na najnowszych technologiach i rozwiązaniach inżynierskich.

Zaufanie Klientów zdobywamy naszym profesjonalizmem popartym referencjami przodujących producentów filtrów.

MOTON®️  - znak słowno graficzny podlega ochronie. 

MOTON Sp. z o.o., ul. Drzeworytników 99, 01-385 Warszawa, tel 22 4970944, fax 22 3578727

KRS/Register Number: 0000348508, Sąd Rejestrowy/Register Court: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP/VAT Register Number: PL5222940841, Kapitał zakładowy/Share Capital PLN: 25000