Wkłady

Uzyskanie żądanej klasy czystości filtrowanego medium zależy przede wszystkim od zastosowanego materiału filtrującego.

  •  włóknina szklana (dokł. absolutna 1,3,6,10,20 µm)
  •  siatka stalowa (dokł. nominalna 10,25,40,60,100-5000 µm)
  •  celuloza (dokł. nominalna 5,10,25 µm)
  •  włóknina metalowa (dokł. nominalna 5,10 µm) 
  •  włóknina syntetyczna (dokł. nominalna 25,40,60 µm)
  •  włóknina absorbująca wodę (dokł. absolutna 1,3,6,10,20 µm

Wkłady płaszczowe