Klasyfikacja filtrów powietrza

 

KLASYFIKACJA PRZECIWPYŁOWYCH FILTRÓW POWIETRZA  DO WENTYLACJI OGÓLNEJ
ISO 16890 DIN 24183 PN-EN 779+AC

średnia skuteczność określona testem pyłu syntetycznego
Am(%)

średnia skuteczność określona testem pyłu atmosferycznego
Em(%)

Coarse 65% - 75%

EU 1
EU 2
EU 3
EU 4
G1
G2
G3
G4
Am < 65
65 ≤ Am < 80
80 ≤ Am < 90
90 ≤ Am……
 

ePM10  40% - 70%
ePM10   60% - 80%
ePM2,5  65% - 75%
ePM2,5  75% - 95%
ePM1     80% - 90%

EU 5
EU 6
EU 7
EU 8
EU 9
M5
M6
F7
F8
F9
  40 ≤ Em < 60
60 ≤ Em < 80
80 ≤ Em < 90
90 ≤ Em < 95
95 ≤ Em
KLASYFIKACJA FILTRÓW TYPU HEPA, ULPA DO AEROZOLI KOLOIDALNYCH
DIN 24183 PN-EN 1822-1 skuteczność % penetracja %
EU 10
EU 11
EU 12
EU 13
EU 14
H10
H11
H12
H13
H14

U15
U16
U17
85
95
99,5
95,95
99,995

99,999 5
99,999 95
99,999 995
15
5
0,5
0,05
0,005

0,000 5
0,000 05
0,000 005