Klasyfikacja filtrów powietrza

KLASYFIKACJA PRZECIWPYŁOWYCH FILTRÓW POWIETRZA DO WENTYLACJI OGÓLNEJ
DIN 24183 PN-EN 779+AC średnia skuteczność określona testem pyłu syntetycznego
Am(%)
średnia skuteczność określona testem pyłu atmosferycznego
Em(%)
Rodzaje filtrów
EU 1
EU 2
EU 3
EU 4
G1
G2
G3
G4
Am < 65
65 ≤ Am < 80
80 ≤ Am < 90
90 ≤ Am……
  wstępne
G
EU 5
EU 6
EU 7
EU 8
EU 9
F5
F6
F7
F8
F9
  40 ≤ Em < 60
60 ≤ Em < 80
80 ≤ Em < 90
90 ≤ Em < 95
95 ≤ Em
dokładne
F
KLASYFIKACJA FILTRÓW TYPU HEPA, ULPA DO AEROZOLI KOLOIDALNYCH
DIN 24183 PN-EN 1822-1 skuteczność % penetracja %
EU 10
EU 11
EU 12
EU 13
EU 14
H10
H11
H12
H13
H14

U15
U16
U17
85
95
99,5
95,95
99,995

99,999 5
99,999 95
99,999 995
15
5
0,5
0,05
0,005

0,000 5
0,000 05
0,000 005